ثبت کارت گارانتی
سريال دستگاه يا IMEI 1
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
کدفعال سازي(موبايل)
 
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
تاریخ آغاز گارانتی
انتخاب از تقویم
کد ملی
 
نام مشتری
شماره تماس مشتری
نشانی مشتری
 
شماره کارت گارانتی
 
 
شماره فاکتور
 
 
نام فروشنده
 
آدرس پست الکترونیک
گارانتی کننده
 
سایر توضیحات و اطلاعات
کد امنیتی جدید
کد امنیتی