ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
تاریخ آغاز گارانتی
انتخاب از تقویم
کد ملی
نام مشتری
شماره تماس مشتری
استان
شهرستان
شماره فاکتور
نام فروشنده
آدرس پست الکترونیک
گارانتی کننده
نشانی مشتری
سایر توضیحات و اطلاعات
 
تصوير فاکتور خريد
 
کد امنیتی جدید
کد امنیتی